Razvojna ispitivanja BB3 u suradnji s Končar Institutom, Faza II

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: Druga faza razvojnih ispitivanja EEZ BB3 u konfiguracijama: a) TK1+SMX46 i b) TK2 za potvrdu električnih karakteristika i usklađenosti s sigurnosnim normama

 

Opis projekta i cilj: EEZ BB3 je modularni koncept potpuno otvorenog dizajna (tzv. open source i open hardware) koji nudi naprednu funkcionalnost koja se može naći u testnim i mjernim uređajima vodećih proizvođača, ali po prihvatljivijoj cijeni ciljanoj skupini, a to su hobisti, đaci i studenti, obrazovne ustanove, mikro i mala poduzeća s ograničenim budžetom.

U drugoj fazi razvojnih ispitivanja i analize nastavila bi se suradnja s Končar Institutom kroz koju bi željeli obuhvatiti u međuvremenu dizajniran novi kontrolni modul (tzv. MCU-FPGA modul) i dodatne periferne module: SMX46, PREL6, MIO168 i MUX14D. Ispitivanja bi se radila na dvije testne konfiguracije koje smo nazvali TK1+SMX4 i TK2.

TK1+SMX4 konfiguracija uključuje redizajnirane periferne module DCP405 i DCM224 (nekoć DCM220) i novi SMX46 modul. TK2 konfiguracija uključivala bi novi MCU-FGA modul i tri nova periferna modula: PREL6, MIO168 i MUX14D.

Ispitivanja koja se žele provesti trebala bi potvrditi željene naponske i strujne karakteristike, razinu preciznosti u postavljanju i mjerenju izlaznih parametra, sigurnosne aspekte i ukazati na moguće nedostatke kada je u pitanju elektromagnetska kompatibilnost. Za vrijeme ispitivanja pokušati će se otkloniti pronađeni nedostaci, ali isto tako napraviti i određena poboljšanja na koje bi nam stručni tim Končar Instituta mogao ukazati. Envox d.o.o. još uvijek nije ekipiran, ni opremljen za dublju analizu novog dizajna i za provođenje niza željenih ispitivanja te bi ista trebala provesti u laboratorijima Končar Instituta.

 

Ukupna vrijednost projekta: 101.500,00 kn (od čega EU sufinancira 71.050,00 kn)

Razdoblje provedbe projekta: 03.02.2021. – 04.05.2021.

Kontakt osoba: Denis Kotlar