Razvojna ispitivanja BB3 u suradnji s Končar Institutom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: Razvojna ispitivanja EEZ BB3 modularnog programabilnog višekanalnog izvora napajanja za potvrdu električnih karakteristika i usklađenosti s sigurnosnim normama.

 

Opis projekta i cilj: EEZ BB3 je modularni koncept potpuno otvorenog dizajna (tzv. open source i open hardware) koji nudi naprednu funkcionalnost koja se može naći u testnim i mjernim uređajima vodećih proizvođača, ali po prihvatljivijoj cijeni ciljanoj skupini, a to su hobisti, đaci i studenti, obrazovne ustanove, mikro i mala poduzeća s ograničenim budžetom koji su zainteresirani za lako nadogradiva i modularna rješenja s atraktivnom programskom podrškom kao što je slučaj s EEZ BB3.

Predmet ovog projekta jesu razvojna ispitivanja osnovnih EEZ BB3 modula (AUX-PS, MCU i BP3C) kao i prvih perifernim modula (DCP405, DCP405B i DCM220) što u cjelini predstavlja programabilni višekanalni izvor napajanja.

Ispitivanja koja se žele provesti trebala bi potvrditi željene naponske i strujne karakteristike, razinu preciznosti u postavljanju i mjerenju izlaznih parametra, sigurnosne aspekte i ukazati na moguće nedostatke kada je u pitanju elektromagnetska kompatibilnost. Za vrijeme ispitivanja pokušati će se otkloniti pronađeni nedostaci, ali isto tako napraviti i određena poboljšanja na koje bi nam stručni tim Končar Instituta mogao ukazati.

 

Ukupna vrijednost projekta: 39.075,00 kn (od čega EU sufinancira 27.352,50 kn)

Razdoblje provedbe projekta: Siječanj – Ožujak, 2020.

Kontakt osoba: Denis Kotlar